Het misdrijf van letselschade

Het misdrijf van letselschade is een van de meest voorkomende misdrijven in het strafrecht. Het is gereguleerd in artikel 147 van het Spaanse Wetboek van Strafrecht en de definitie omvat de handeling van het veroorzaken van letsel aan een andere persoon dat zijn of haar lichamelijke of geestelijke integriteit of gezondheid schaadt.

Dit misdrijf is onderverdeeld in twee soorten: lichte en ernstige letselschade. Lichte letselschade is die welke het leven van het slachtoffer niet in gevaar brengt en geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan 10 dagen veroorzaakt. Aan de andere kant zijn ernstige letselschade die welke het leven van het slachtoffer in gevaar brengen, tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan 10 dagen veroorzaken, of ernstige verminking of vervorming veroorzaken.

Het misdrijf van letselschade kan opzettelijk of onachtzaam worden gepleegd. Wanneer het opzettelijk wordt gepleegd, wordt het beschouwd als een opzettelijk misdrijf. Dat wil zeggen, de dader heeft de bedoeling gehad om schade aan het slachtoffer te veroorzaken. Aan de andere kant wordt het beschouwd als een onopzettelijk misdrijf wanneer het onachtzaam wordt gepleegd. In dit geval heeft de dader nalatig gehandeld, zonder de bedoeling om schade te veroorzaken, maar heeft zijn gedrag wel tot letsel geleid.

De straf voor dit misdrijf kan variëren afhankelijk van het type gepleegde letselschade. Als het om lichte letselschade gaat, kan de straf bestaan uit een boete of een gevangenisstraf van 3 tot 6 maanden. Als het om ernstige letselschade gaat, kan de straf een gevangenisstraf zijn van 2 tot 5 jaar.

Bovendien zijn er verzwarende omstandigheden die de straf kunnen verhogen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer minderjarig is, als het om een nauw familielid gaat of als de dader wapens of gevaarlijke middelen heeft gebruikt om het misdrijf te plegen.

Wat betreft de strafrechtelijke vervolging is het misdrijf van letselschade vervolgbaar op initiatief van de autoriteiten, dat wil zeggen dat het kan worden aangegeven door het slachtoffer of door iedereen die er kennis van heeft. In dit opzicht heeft het Openbaar Ministerie de plicht om misdrijven te onderzoeken en te vervolgen, zelfs als het slachtoffer besluit geen aangifte te doen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het misdrijf van letselschade niet alleen beperkt is tot fysiek geweld. Het kan ook worden gepleegd door psychologische of emotionele middelen. Dit soort letselschade worden psychologische of morele letselschade genoemd en kunnen even ernstig zijn als fysiek letsel.

Psychologische of morele letsels treden op wanneer een persoon emotionele schade toebrengt aan een ander. Bijvoorbeeld, wanneer er psychologisch geweld wordt gebruikt, zoals pesten of emotionele manipulatie, kan er een moreel letsel bij het slachtoffer optreden. Dit soort letsels zijn ook opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en kunnen worden gemeld en vervolgd.

In conclusie, het misdrijf van letsels is een van de meest voorkomende misdrijven in het strafrecht en wordt geregeld in artikel 147 van het Spaanse Wetboek van Strafrecht. Dit misdrijf kan opzettelijk of onopzettelijk worden gepleegd en kan worden bestraft met een boete of gevangenisstraf. Bovendien zijn er verzwarende omstandigheden die de straf kunnen verhogen. Bent u beschuldigd van dit misdrijf? Heeft iemand u letsel toegebracht? Wij bij Piripi Advocaten kunnen u helpen. Bel ons nu.

Vergelijkbare berichten