HET GEBRUIK VAN NARCO-BOTEN EN DE CONCURRENTIE VAN MISDAAD

Staat u terecht voor drugshandel? Heeft het gebruik van narcolanchas uw straf verergerd? Bij A&O Abogados begeleiden wij u in uw procedure.

De narcolanchas werden tot verboden vaartuigen verklaard bij koninklijk wetsbesluit 16/2018 van 26 oktober, dat bepaalde maatregelen vaststelt ter bestrijding van de illegale handel in mensen en goederen met betrekking tot de gebruikte vaartuigen.

Krachtens dit koninklijk besluit vallen die langer dan acht meter of die, met minder, een maximaal vermogen, ongeacht het aantal motoren, gelijk aan of groter dan 150 kilowatt, niet binnen het toegestane verkeer.

De rechtvaardiging voor de regel ligt dus in het gebruik dat aan dit type vaartuig wordt gegeven. Maar het is duidelijk dat dit type vaartuig, wanneer gebruikt, een middel is om een ​​misdaad te plegen. Het gebruik ervan binnen het type Moet het worden beschouwd als een echte of mediale wedstrijd van misdaden?

Als we bedenken dat er werkelijk sprake is van samenloop van misdaden, dan hebben we het in de eerste plaats over het strafbare feit dat enkel het bezit van de boot inhoudt en dat verband houdt met smokkel en anderzijds het plegen van de illegale drugs mensenhandel.

De mediale wedstrijd zou daarentegen niet twee verschillende misdaden bestraffen, maar een zwaardere straf opleggen aan de ernstigste van de twee, drugshandel, voor het overwegen van het gebruik van de narcolancha als middel om een ​​doel te bereiken.

Het Hooggerechtshof aanvaardt in zijn arrest 906/2021, dat precies betrekking heeft op dit onderscheid, de mediale wedstrijd niet, aangezien het van mening is dat “er daarom geen ruimte is voor de vermeende strijd tegen regels of het opslorpen van smokkelwaar in de drugshandel , omdat Dit laatste houdt niet in dat de totaliteit van de oneerlijkheid van het bewezen feit en de devaluatie van de actie die in de modus operandi wordt ingezet wordt aangenomen of verzameld met behulp van de mechanismen die worden gebruikt om het medicijn te vervoeren en het bestaan ​​​​van het als zodanig gevestigde vat in de RDL 16/2018 met betrekking tot wet 12/1995 inzake smokkelactiviteiten en de kenmerken ervan. Als dat zo is, zou de inhoud van RDL 16/2018 worden vervormd in gevallen van het bestaan ​​van een misdaad van drugshandel, wanneer de omstandigheden voorzien in RDL 16/2018 zich voordoen.

Er zouden dus twee verschillende misdaden worden gestraft met de straffende gevolgen die dit met zich meebrengt.

Bij A&O Abogados begeleiden wij u in uw strafproces op het hoogste niveau. bel ons.

Vergelijkbare berichten