Formas de adquisición de la nacionalidad española

MANIEREN OM DE SPAANSE NATIONALITEIT TE VERKRIJGEN

De Spaanse nationaliteit stelt individuen in staat om volledig te genieten van de rechten en privileges die het Spaanse staatsburgerschap biedt (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1954-10882). In de loop van de geschiedenis heeft Spanje verschillende manieren ontwikkeld om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen. Het kan worden verkregen door zowel familiebanden als verblijf of geboorte op Spaans grondgebied. Bij A&O Abogados, uw gespecialiseerde advocatenkantoor voor immigratiezaken, zullen we de belangrijkste vormen van het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit en de bijbehorende vereisten onderzoeken.

Formas de adquisición de la nacionalidad española
  1. Nationaliteit door afkomst

Nationaliteit door afkomst is een van de manieren om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen. Dit geldt voor personen die ten minste één Spaanse ouder hebben. Volgens de Spaanse wetgeving wordt de Spaanse nationaliteit van oorsprong erkend voor kinderen van een Spaanse vader of moeder, ongeacht hun plaats van geboorte. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen en vereisten die in sommige gevallen moeten worden vervuld, zoals bij internationale adoptie of wanneer de Spaanse vader of moeder eerder de nationaliteit heeft verloren.

2. Nationaliteit door verblijf

Het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit door verblijf is gebaseerd op het principe van integratie en betrokkenheid bij de Spaanse samenleving. Volgens de huidige wetgeving kunnen buitenlanders die legaal in Spanje hebben verbleven gedurende een voortdurende periode, de Spaanse nationaliteit aanvragen. De vereisten voor deze vorm van het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit variëren afhankelijk van de persoonlijke situatie van de aanvrager, maar omvatten:

a) Wettelijk en ononderbroken verblijf in Spanje gedurende een vastgestelde periode (meestal tussen 2 en 10 jaar, afhankelijk van de omstandigheden).

b) Goed burgerlijk gedrag en geen strafblad.

c) Basisbegrip van de Spaanse taal en cultuur.

d) Slagen voor een examen over de constitutionele en socioculturele kennis van Spanje (CCSE) en een Spaanse taaltest (DELE) in bepaalde gevallen.

3. Nationaliteit door optie

Deze vorm van verkrijging van de Spaanse nationaliteit wordt toegekend aan bepaalde personen die aan specifieke wettelijke vereisten voldoen. Bijvoorbeeld, kinderen van een vader of moeder die Spaans waren en geboren zijn in Spanje, ook al wonen hun ouders niet in Spaans grondgebied, kunnen ervoor kiezen om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen binnen een bepaalde periode.

Daarnaast kunnen ook personen die geadopteerd zijn door Spaanse burgers ervoor kiezen om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen. De optie moet binnen een bepaalde periode worden uitgeoefend en aan de gestelde vereisten worden voldaan.

4. Nationaliteit door gunstbesluit

Nationaliteit door gunstbesluit is een uitzonderlijke vorm van verkrijging van de Spaanse nationaliteit. In deze situatie kan de Spaanse regering op discretionaire basis de nationaliteit toekennen aan een persoon, gebaseerd op uitzonderlijke omstandigheden zoals persoonlijke, professionele, culturele of wetenschappelijke verdiensten die van belang zijn voor Spanje.

5. Spaanse nationaliteit volgens Wet 20/2022, van 19 oktober tot 16 november 2022. Deze vorm van verkrijging van de Spaanse nationaliteit is een nieuwigheid van Wet 20/2022, van 19 oktober.

Het stelt, in aanvullende bepaling acht, de vormen van verkrijging van de Spaanse nationaliteit vast voor:

a) Personen die buiten Spanje zijn geboren van een vader of moeder, grootvader of grootmoeder, die oorspronkelijk Spaans waren en die als gevolg van politieke, ideologische, geloofs- of seksuele gerichtheid en identiteitsexil de Spaanse nationaliteit hebben verloren of hebben afstand gedaan van de Spaanse nationaliteit.

b) Kinderen geboren in het buitenland van Spaanse vrouwen die hun nationaliteit verloren door te trouwen met buitenlanders vóór de inwerkingtreding van de Grondwet van 1978. (Spaanse vrouwen die na 5 augustus 1954 met Brazilianen zijn getrouwd, verloren hun Spaanse nationaliteit niet).

c) Volwassen kinderen van Spaanse burgers aan wie hun oorspronkelijke nationaliteit is erkend op basis van het recht op optie zoals bepaald in deze wet of in de zevende aanvullende bepaling van Wet 52/2007 van 26 december.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit niet alleen rechten met zich meebrengt, maar ook plichten en verantwoordelijkheden jegens de staat en de Spaanse samenleving. Daarom is het essentieel dat degenen die de Spaanse nationaliteit willen verkrijgen, zich goed informeren over de vereisten en juridisch advies inwinnen om een succesvol en probleemloos proces te waarborgen.

Wat betreft de procedure en vereisten, maken we onderscheid op basis van het type aanvraag. Bij A&O Abogados, uw advocatenkantoor in Marbella, leggen we het u uit.

  1. Nationaliteit op basis van verblijf

Een van de meest voorkomende manieren om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen, is via verblijf. Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende algemene vereisten:

a) Wettelijk en ononderbroken verblijf in Spanje gedurende een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van uw situatie. Over het algemeen is een verblijfsperiode van 10 jaar vereist voor de meeste aanvragers, maar er zijn uitzonderingen:

5 jaar verblijf voor degenen die de vluchtelingenstatus hebben verkregen.

2 jaar voor burgers van Ibero-Amerikaanse landen, Andorra, de Filipijnen, Equatoriaal-Guinea of Portugal.

1 jaar voor degenen die in Spaans grondgebied zijn geboren of voor echtgenoten van Spaanse burgers.

b) Uittreksel van het strafregister dat een onberispelijk gedrag aantoont.

c)         Bewijs van integratie in de Spaanse samenleving, zoals het aantonen van basiskennis van de Spaanse taal en cultuur. Dit kan worden gedaan via het examen van constitutionele en sociaal-culturele kennis van Spanje (CCSE) en het diploma Spaans als vreemde taal (DELE), in bepaalde gevallen.

Nederlandse vertaling:

Als je minstens één Spaanse ouder hebt, kun je de Spaanse nationaliteit verkrijgen op basis van afkomst. De belangrijkste vereisten voor deze vorm van verwerving zijn:

a) Geboortecertificaat van een Spaanse vader of moeder.

b) Het familielidmaatschap aantonen aan de hand van geboorte-, huwelijks-, adoptiecertificaten of andere wettelijk geldige documenten.

c) In sommige gevallen kan het nodig zijn om het vaderschap aan te tonen met een DNA-test.

Formas de adquisición de la nacionalidad española

Nationaliteit op basis van optie

Nationaliteit op basis van optie is een manier om het Spaanse staatsburgerschap te verkrijgen in specifieke gevallen. Enkele situaties die in aanmerking komen voor deze optie zijn:

a) Kind zijn van een vader of moeder die Spaans was en in Spanje is geboren, zelfs als de ouders niet in Spanje wonen.

b) Geadopteerd worden door Spaanse staatsburgers en voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

Nationaliteit door naturalisatie

Nationaliteit door naturalisatie is een uitzonderlijke manier om het Spaanse staatsburgerschap te verkrijgen. In deze situatie heeft de Spaanse regering de discretionaire bevoegdheid om het staatsburgerschap toe te kennen aan personen die uitzonderlijke omstandigheden kunnen aantonen, zoals persoonlijke, professionele, culturele of wetenschappelijke verdiensten die van belang zijn voor Spanje.

Nationaliteit volgens wet 20/2022, van 19 oktober

Afhankelijk van de situatie die in de wet is vastgesteld, moet het bijbehorende bijlageformulier dubbel worden ingevuld en ingediend.

Formas de adquisición de la nacionalidad española

Nadat je hebt voldaan aan de vereisten voor de gekozen vorm van het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit, moet je de volgende algemene stappen volgen:

Indienen van de aanvraag: Het aanvraagformulier invullen en indienen samen met de vereiste documentatie bij de betreffende burgerlijke stand.

Betaling van de vergoedingen: De administratieve vergoedingen betalen die door de regering zijn vastgesteld.

Beoordeling en onderzoek van het dossier: Nadat de aanvraag is ingediend, zullen de bevoegde autoriteiten de documentatie onderzoeken en controleren of aan de vereisten is voldaan.

Besluit en eed of belofte van loyaliteit: Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een positief besluit en moet je de eed of belofte van loyaliteit aan Spanje afleggen.

Het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit is een opwindend en bevredigend proces dat een scala aan mogelijkheden opent. De vereisten en procedures kunnen variëren afhankelijk van de vorm van verwerving, dus het is belangrijk om je goed te informeren en juridisch advies in te winnen om een soepel en succesvol proces te waarborgen.

Onthoud dat elke zaak uniek is en dat er specifieke vereisten kunnen zijn op basis van jouw persoonlijke situatie. Het hebben van de ondersteuning van A&O Abogados, jouw gespecialiseerde advocatenkantoor op het gebied van nationaliteit, zal je helpen om de complexe weg naar het Spaanse staatsburgerschap te bewandelen, met vertrouwen en gemoedsrust bij elke stap van het proces. Aarzel niet om de juiste juridische ondersteuning te zoeken om jouw droom om Spaans staatsburger te worden waar te maken!

Neem nu contact met ons op.

Intussen kun je ons blog lezen op

https://andradesortegaabogados.es/index.php/2023/04/18/la-residencia-para-familiares-de-ciudadanos-de-la-ue/.

Vergelijkbare berichten