INTERNATIONALE ALIMENTATIE IN SPANJE

Het indienen van internationale alimentatieclaims in Spanje kan ingewikkeld zijn. In een steeds meer geglobaliseerde wereld kunnen persoonlijke en familierelaties nationale grenzen overschrijden. In de context van een echtscheiding is een van de meest delicate kwesties die kunnen ontstaan de internationale alimentatieclaim in Spanje. Dit verwijst naar het verzoek om onderhoud of alimentatie in situaties waarin een van de echtgenoten in het buitenland verblijft. Vandaag zullen we spreken over de internationale alimentatieclaim in Spanje.

In dit opzicht kan A&O Advocaten, ons advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht in Marbella, helpen en adviseren in dit soort zaken. We zullen nu de belangrijkste aspecten van de internationale alimentatieclaim in Spanje in echtscheidingszaken behandelen. Vanuit een juridisch perspectief zullen we verkennen hoe A&O Advocaten essentieel kan zijn in dit proces.

Bij een internationaal paar dat besluit te scheiden, is het essentieel om vast te stellen welke rechtbank bevoegd is om de zaak te behandelen en voor de internationale alimentatieclaim in Spanje. In Spanje wordt de bevoegdheid in echtscheidingszaken voornamelijk beheerst door Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad, bekend als de “Brussel II bis-verordening” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02003R2201-20050301). Deze verordening legt duidelijke regels vast over de bevoegdheid in echtscheidingszaken en de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen in familiezaken in de Europese Unie.

Volgens de Brussel II bis-verordening wordt de bevoegdheid voornamelijk bepaald op basis van de gewone verblijfplaats van de echtgenoten. Het kan ook worden bepaald door de laatste verblijfplaats als een van hen daar nog steeds woont. In gevallen van internationale echtscheiding zijn er echter uitzonderingen en aanvullende regels die van toepassing kunnen zijn. Daarom kan A&O Advocaten, met zijn expertise in familierecht in Marbella, het benodigde advies verstrekken.

Een van de meest kritieke kwesties in internationale echtscheidingszaken is de alimentatieclaim, vooral wanneer een van de echtgenoten in Spanje woont. Alimentatie, ook wel bekend als partneralimentatie, zijn betalingen die een echtgenoot kan aanvragen bij de andere om kosten te dekken die verband houden met de ondersteuning van kinderen of zelfs de echtgenoot die niet over voldoende middelen beschikt om zijn of haar levensstandaard voor de scheiding te handhaven.

En Spanje wordt de wetgeving die internationale alimentatie regelt, aangetroffen in Organieke Wet 8/2015 van 22 juli, tot wijziging van het systeem voor de bescherming van kinderen en adolescenten. Deze wet neemt de richtlijnen over die zijn vastgesteld in internationale verdragen, zoals het Verdrag van New York uit 1956 inzake de inning van onderhoudsbijdragen in het buitenland, wat het claimen van alimentatie vergemakkelijkt wanneer een van de echtgenoten in het buitenland woont, en A&O Advocaten kan u begeleiden in dit proces.

Het proces van het indienen van een internationale alimentatieclaim in Spanje omvat verschillende stappen, die kunnen variëren afhankelijk van de specifieke rechtsmacht en de omstandigheden van de zaak. Hieronder worden de algemene stappen beschreven:

1. Rechtsbevoegdheid vaststellen: Zoals eerder vermeld, is het essentieel om vast te stellen welke rechtbank bevoegd is voor de zaak. Dit kan juridisch advies vereisen en het indienen van de aanvraag bij de juiste rechtbank, en hier is waar A&O Advocaten begeleiding kan bieden.

2. Alimentatieaanvraag: De echtgenoot die alimentatie nodig heeft, moet een aanvraag indienen bij de bevoegde rechtbank in Spanje. Deze aanvraag moet gedetailleerde informatie bevatten over de financiële situatie van beide echtgenoten en de behoefte aan alimentatie.

3. Kennisgeving aan de echtgenoot in het buitenland: Als de echtgenoot die alimentatie moet betalen in een ander land woont, is het noodzakelijk om hem of haar op de hoogte te stellen van de aanvraag en het juridische proces. Dit gebeurt meestal via internationale juridische samenwerking of wederzijdse verdragen tussen landen, waarbij A&O Advocaten deze communicatie kan vergemakkelijken.

4. Beoordeling van de aanvraag: De rechtbank in Spanje zal de aanvraag beoordelen en factoren zoals de inkomsten en behoeften van beide echtgenoten overwegen, evenals de behoeften van eventuele kinderen, met juridische ondersteuning van A&O Advocaten.

5. Juridische beslissing: De rechtbank zal een beslissing nemen over de alimentatieclaim, waarin het bedrag en de voorwaarden van de betaling worden vastgesteld. Deze beslissing moet worden nageleefd, zelfs als een van de echtgenoten in het buitenland woont, en A&O Advocaten kan helpen bij de handhaving ervan.

6. Uitvoering van de beslissing: Als de echtgenoot die alimentatie moet betalen in het buitenland woont, kan de uitvoering van de beslissing samenwerking vereisen van de juridische autoriteiten in dat land. De uitvoering kan worden bereikt via internationale overeenkomsten of wederkerigheidsmechanismen, met juridische bijstand van A&O Advocaten.

7. Wijziging van de alimentatieorder: Als de omstandigheden veranderen, kan een van de echtgenoten verzoeken om wijziging van de order om deze aan te passen aan de nieuwe financiële of familiale situatie, met juridische vertegenwoordiging door A&O Advocaten.

We leggen ook uit hoe A&O Advocaten, een gespecialiseerd advocatenkantoor in familierecht in Marbella, kan helpen en advies kan geven in dit soort zaken.

De internationale alimentatieclaim in de context van een echtscheiding kan een complex en gevoelig proces zijn. A&O Advocaten, een gespecialiseerd advocatenkantoor in familierecht in Marbella, speelt een essentiële rol bij het waarborgen van uw rechten en een effectief verloop van het proces. Hieronder worden enkele manieren beschreven waarop A&O Advocaten u aanzienlijk kan helpen:

1. Gespecialiseerd Juridisch Advies: A&O Advocaten beschikt over een team van gespecialiseerde advocaten in internationaal familierecht met diepgaande kennis van nationale en internationale wetten die van toepassing zijn op echtscheidings- en alimentatiezaken. Ze kunnen u gepersonaliseerd juridisch advies bieden op basis van de specifieke omstandigheden van uw zaak, en ervoor zorgen dat u uw rechten en verantwoordelijkheden helder en nauwkeurig begrijpt.

2. Rechtsbevoegdheid en Keuze van Rechtbank: Het vaststellen welke rechtbank bevoegd is voor uw zaak kan een uitdaging zijn in internationale echtscheidingssituaties. Het team van A&O Advocaten kan uw situatie beoordelen en de juiste rechtbank in Spanje bepalen om de alimentatieaanvraag in te dienen. Dit is cruciaal om ervoor te zorgen dat het proces in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

3. Voorbereiding en Indiening van Documentatie: Een juiste voorbereiding en indiening van juridische documentatie zijn essentieel in elk juridisch proces. Het team van A&O Advocaten zal u helpen bij het verzamelen en duidelijk en volledig indienen van de benodigde informatie. Dit omvat financiële details, bewijs van inkomsten, uitgaven en alle andere relevante informatie ter ondersteuning van uw alimentatieaanvraag.

4. Onderhandeling en Geschillenbeslechting: In veel gevallen is het mogelijk om een wederzijds akkoord te bereiken over partneralimentatie zonder een langdurige rechtszaak. Het team van A&O Advocaten kan optreden als bemiddelaar en facilitator in onderhandelingen, met als doel een eerlijke en evenwichtige overeenkomst te bereiken voor beide partijen.

5. Juridische Vertegenwoordiging in het Buitenland: Als de echtgenoot die partneralimentatie moet betalen in een ander land woont, is internationale samenwerking essentieel. A&O Advocaten heeft de mogelijkheid om samen te werken met buitenlandse advocaten en gebruik te maken van internationale verdragen of wederkerigheidsovereenkomsten om ervoor te zorgen dat de beslissing van de Spaanse rechtbank effectief wordt uitgevoerd in het land waar de schuldenaar echtgenoot woont.

6. Wijzigingen en Voortdurende Handhaving: Omstandigheden kunnen in de loop der tijd veranderen, wat kan leiden tot wijzigingen in de alimentatiebeschikking. Het team van A&O Advocaten kan u helpen verzoeken in te dienen om de beschikking aan te passen aan nieuwe omstandigheden, zowel om betalingen te verhogen als te verlagen.

7. Bescherming van de Rechten van de Kinderen: Als er kinderen bij betrokken zijn, is de vaststelling van kinderalimentatie een essentieel onderdeel van het proces. Het team van A&O Advocaten zal ervoor zorgen dat de belangen van de kinderen adequaat worden beschermd en dat ze de nodige financiële ondersteuning ontvangen voor hun welzijn.

Samenvattend kan A&O Advocaten, ons advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht in Marbella, u helpen en adviseren in alle aspecten van internationale alimentatieclaims in Spanje in echtscheidingszaken. Ze bieden de benodigde juridische begeleiding, vergemakkelijken conflictbeslechting en zorgen ervoor dat gerechtelijke beslissingen zowel in Spanje als in het buitenland worden nageleefd. Het inhuren van A&O Advocaten kan het verschil maken bij het beschermen van uw rechten en het verkrijgen van een eerlijke en rechtvaardige uitkomst in uw alimentatieclaim.

Heeft u problemen met het indienen van internationale alimentatieclaims in Spanje? Weet u niet hoe u dit moet doen? Bij A&O Advocaten, uw gespecialiseerde advocatenkantoor in familierecht, zullen we u helpen. Neem nu contact met ons op.

In de tussentijd nodigen we u uit om ons blog te lezen over echtscheiding in Spanje (https://andradesortegaabogados.es/index.php/nl/2023/04/13/het-gerechtelijke-proces-van-echtscheiding-in-spanje/).

Vergelijkbare berichten