Contracten en Koopovereenkomsten

A&O Advocaten biedt advies bij de aankoop en verkoop van onroerend goed en zakelijke rechten in heel Spanje. Vanaf het begin stellen wij informatie beschikbaar over de kosten en belastingen die gepaard gaan met de aankoop of verkoop van uw onroerend goed of zakelijk recht.

Onze advocaten beheren de documentatie en de relevante informatie met betrekking tot eigendom of zakelijk recht, zij informeren u over de bijbehorende kosten en leggen speciale nadruk op het controleren van schulden en lasten in verschillende registers en administraties.

Wij verifiëren de betaling van belastingen die verband houden met de transactie en bieden u andere diensten aan, zoals het afsluiten van contracten voor nutsvoorzieningen, het verkrijgen van vergunningen, het openen van bankrekeningen of het verkrijgen van een NIE-nummer, onder andere, kortom, alles wat nodig is om de transactie zonder verrassingen te laten verlopen.

Bovendien zal A&O Advocaten u begeleiden na de aankoop van het eigendom om de effectieve naleving van het contract te verifiëren, waarbij wij u de mogelijkheid bieden om garanties op constructie te eisen en actie te ondernemen tegen de verkopende partij.

In geval van verkoop zal A&O Advocaten u de eerste stappen voorstellen om het verkoopproces van uw woning snel en efficiënt te laten verlopen, waarbij onnodige stappen worden vermeden die zelfs het succes van de operatie zouden kunnen vertragen of bemoeilijken.

Allereerst is het raadzaam om een ​​Kadastraal uittreksel te verkrijgen van het onroerend goed dat u wilt verkopen, om te controleren of het geregistreerd staat, met de beschrijving die overeenkomt met uw eigendom en of het niet belast is met opneembare lasten.

Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle lasten in het register van eigendommen staan, dus een gedetailleerde analyse van uw eigendom is vereist om aan te tonen dat deze niet belast is op een manier die de prijs zou kunnen verlagen of in het ergste geval de verkoop zou kunnen frustreren.

Het moet ook worden gecontroleerd of de betalingen van de onroerendezaakbelasting IBI, de inzamelingskosten en de contributies en bijdragen aan de Vereniging van Eigenaren up-to-date zijn. Het ontbreken van schulden op dit moment betekent niet dat het pand in perfecte staat verkeert.De stedenbouwkundige situatie van het perceel mag niet worden verwaarloosd, aangezien dit kan leiden tot een juridische onmogelijkheid om werken, verbeteringen of reparaties uit te voeren, en het perceel kan onderworpen zijn aan een strafrechtelijke procedure die kan leiden tot boetes en/of zelfs de sloop van het gebouw of een deel ervan om de verstoorde juridische orde te herstellen.

Het is belangrijk om vóór de verkoop een schatting te hebben van de meerwaarde (toename van de waarde van stedelijke gronden). Op deze manier heeft u vanaf het eerste moment kennis van het netto verkoopbedrag. Deze waardering moet worden gecombineerd met de waardering van de niet-ingezetenenbelasting, indien het buitenlanders betreft, aangezien beide bedragen moeten worden ingehouden.

Als niet-fiscaal inwoner van Spanje moet u ervoor zorgen dat u up-to-date bent met de betaling van de niet-ingezetenenbelasting. Ten slotte moet u bij de verkoop zowel het certificaat van up-to-date zijn met de gemeenschapsbijdragen als het energie-efficiëntiecertificaat overhandigen.

Ons kantoor heeft ook ruime ervaring in het opstellen van allerlei soorten contracten. Verhuur van woningen, huur van bedrijfsruimte, huur van industrie, vestiging van zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheden of vruchtgebruik zijn slechts enkele voorbeelden waar ons professionele kantoor ruime en solide ervaring heeft.