FRAUDULEUZE OVERDRACHT

Het delict van verhaalsfrustratie is een strafbaar feit dat inhoudt dat men activa verbergt, vervreemdt of onttrekt met de intentie om financiële verplichtingen te ontlopen. Deze praktijk schaadt schuldeisers, die hun rechten geschonden zien door de schuldenaar die probeert zijn schulden niet te betalen. Volgens artikel 257 van het Spaanse Wetboek van Strafrecht is verhaalsfrustratie […]

BELASTINGAFTREKKEN EN TIPS VOOR DE IRPF

Belastingaftrekken en tips voor de IRPF in Spanje is het onderwerp van onze blog van vandaag. Bij A&O Abogados, uw vertrouwde advocatenkantoor, willen we dat u alle informatie over deze belasting en de beste manier om deze te beheren tot uw beschikking heeft. Belastingaftrekken en tips voor de IRPF in Spanje is een blog die […]

VERLATING VAN HET GEZIN EN HET NIET BETALEN VAN ALIMENTATIE

Het verlaten van het gezin en het niet betalen van alimentatie is een zeer veelvoorkomend misdrijf. Gezinsstabiliteit is een fundamentele pijler in elke samenleving, en het juridisch systeem zorgt ervoor dat dit wordt beschermd door specifieke misdrijven te definiëren. Een van de meest relevante misdrijven in deze context is het verlaten van het gezin, met speciale aandacht voor het niet betalen van alimentatie, gereguleerd in artikel 227 van het Spaanse strafwetboek. In deze juridische blog zullen we dit misdrijf grondig verkennen en benadrukken hoe A&O Abogados, een vooraanstaand advocatenkantoor gespecialiseerd in strafrecht, een cruciale bondgenoot kan zijn voor degenen die met deze beschuldigingen worden geconfronteerd.