Erfrecht en successie

A&O Abogados, civiele advocaten gespecialiseerd in erfrecht en successie in Spanje, hebben als belangrijkste functies het adviseren en vertegenwoordigen van hun cliënten in alles wat te maken heeft met de afwikkeling van erfenissen en successies. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste taken die we uitvoeren ter bescherming van de belangen van onze cliënten:

  1. Juridisch advies: A&O Abogados, civiele advocaten gespecialiseerd in erfrecht en successie, adviseren hun cliënten over de rechten en verplichtingen die zij hebben met betrekking tot de erfenis, evenals over de procedures die gevolgd moeten worden om deze adequaat te beheren. Daarnaast kunnen we onze cliënten helpen bij het plannen van hun eigen successie en het opstellen van testamenten.
  2. Afhandeling van de erfenis: A&O Abogados, civiele advocaten gespecialiseerd in erfrecht en successie, zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gehele proces dat verband houdt met de erfenis, van de verzameling van de benodigde documentatie tot de afwikkeling van de erfbelasting en de verdeling van de erfenis onder de erfgenamen.
  3. Conflictbeslechting: In geval van geschillen tussen de erfgenamen of met derden, kan A&O Abogados, civiele advocaten gespecialiseerd in erfrecht en successie, optreden als bemiddelaar of wettelijke vertegenwoordiger om deze op de meest passende en voordelige manier voor hun cliënten op te lossen.
  4. Juridische verdediging: Indien nodig kunnen we de belangen van onze cliënten verdedigen in rechtbanken, zowel in civiele als strafrechtelijke procedures.
  5. Vermogensbeheer: Naast het beheer van erfenissen, biedt A&O Abogados, civiele advocaten gespecialiseerd in erfrecht en successie, ook vermogensbeheerdiensten aan, waarbij ze hun cliënten helpen bij het efficiënt en winstgevend plannen en beheren van hun vermogen.

Kortom, A&O Abogados, civiele advocaten gespecialiseerd in erfrecht en successie in Spanje, streven ernaar hun cliënten te helpen bij het beheer en de bescherming van hun vermogen, evenals bij het oplossen van elk geschil dat verband houdt met de successie op een effectieve en voordelige manier voor hen.