VERLATING VAN HET GEZIN EN HET NIET BETALEN VAN ALIMENTATIE

Het verlaten van het gezin en het niet betalen van alimentatie is een zeer veelvoorkomend misdrijf. Gezinsstabiliteit is een fundamentele pijler in elke samenleving, en het juridisch systeem zorgt ervoor dat dit wordt beschermd door specifieke misdrijven te definiëren. Een van de meest relevante misdrijven in deze context is het verlaten van het gezin, met speciale aandacht voor het niet betalen van alimentatie, gereguleerd in artikel 227 van het Spaanse strafwetboek. In deze juridische blog zullen we dit misdrijf grondig verkennen en benadrukken hoe A&O Abogados, een vooraanstaand advocatenkantoor gespecialiseerd in strafrecht, een cruciale bondgenoot kan zijn voor degenen die met deze beschuldigingen worden geconfronteerd.

Het misdrijf van kinderontvoering

Het misdrijf van kinderontvoering
De misdaad van kinderontvoering is een ernstig misdrijf. Bij A&O Advocaten, uw strafrechtadvocatenkantoor in Marbella, leggen we het u uit.

In de huidige samenleving zijn het welzijn en de bescherming van kinderen essentiële aspecten. Helaas zijn er gevallen waarin een ouder besluit om zonder enige rechtvaardiging zijn minderjarige kind te ontvoeren. Dit veroorzaakt diepe schade, zowel aan het kind als aan de andere ouder. In artikel 225 bis van het Spaanse Wetboek van Strafrecht worden de wettelijke bepalingen vastgesteld om dergelijke misdrijven aan te pakken. Het legt ook zware straffen op aan de daders.

DE ADVOCAAT IN HET DRUGSDELICT.

DE ADVOCAAT IN HET DRUGSDELICT.
De advocaat in drugszaken kan een groot verschil maken in het proces. Drugsgerelateerde criminaliteit is een probleem dat vele samenlevingen wereldwijd treft, waaronder Spanje. Om dit misdrijf aan te pakken en de volksgezondheid en openbare veiligheid te beschermen, bevat het Spaanse strafwetboek een reeks wettelijke bepalingen. Deze zijn opgenomen in de artikelen 368 tot 373, die zich richten op de regulering en bestraffing van illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.