DE ADVOCAAT IN HET DRUGSDELICT.

DE ADVOCAAT IN HET DRUGSDELICT.
De advocaat in drugszaken kan een groot verschil maken in het proces. Drugsgerelateerde criminaliteit is een probleem dat vele samenlevingen wereldwijd treft, waaronder Spanje. Om dit misdrijf aan te pakken en de volksgezondheid en openbare veiligheid te beschermen, bevat het Spaanse strafwetboek een reeks wettelijke bepalingen. Deze zijn opgenomen in de artikelen 368 tot 373, die zich richten op de regulering en bestraffing van illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.